Hotline:
091 121 1368

Không sử dụng VLXD gạch không nung sẽ bị phạt

Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2013 V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở có nội dung quan trọng là xử phạt các Chủ đầu tư, các Nhà thầu, các Đơn vị Thiết kế, dự toán công trình và Đơn vị Giám sát thi công nếu không chấp hành đúng quy định về việc sử dụng gạch không nung.

 

Chúng tôi xin lược trích các quy định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến vật liệu xây không nung như sau:

 

Điều 16 quy định: Đối với chủ đầu tư, nếu không sử dụng vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây gạch không nung thì bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng và buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định đối với phần còn lại của công trình đang xây dựng

 

Điều 29 quy định: Đối với nhà thầu, nếu không sử dụng vật liệu xây gạch không nung đối với công trình bắt buộc sử dụng vật liệu xây không nung thì bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng và buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định đối với phần còn lại của công trình đang xây dựng

 

Điều 26 quy định: Đối với đơn vị thiết kế, dự toán công trình, nếu không tuân thủ quy định của thiết kế về sử dụng vật liệu xây không nung đối với công trình bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung thì bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng và buộc đưa vào thiết kế, dự toán các loại vật liệu xây không nung theo quy định đối với phần còn lại của công trình đang xây dựng.

 

Điều 30 quy định: Đối với đơn vị giám sát thi công, nếu để nhà thầu thi công không sử dụng vật liệu xây gạch không nung theo thiết kế đối với công trình theo quy định bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây không nung thì bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng, đồng thời buộc sử dụng vật liệu xây không nung theo quy định đối với phần còn lại của công trình đang xây dựng.

 

Với các chế tài cụ thể như trên, vật liệu xây dựng không nung đang có rất nhiều cơ hội để phát triển, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp xây dựng xanh, tiết kiệm tài nguyên và tiến tới chấm dứt hoạt động của các nhà máy sản xuất gạch đất sét nung gây ô nhiễm môi trường theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 
                                                                                                                                                                             Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Đức Thành