Hotline:
091 121 1368

Ninh Thuận bắt buộc sử dụng gạch không nung trong xây dựng

Theo cổng thông tin của Bộ Xây dựng, các công trình sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước bắt buộc phải sử dụng vật liệu xây gạch không nung (VLXKN) theo lộ trình là Phan Rang – Tháp Chàm phải sử dụng 100% VLXKN.

Trong khi, các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước và Thuận Nam phải sử dụng tối thiểu 50% VLXKN đến hết năm 2015, đầu 2016 phải sử dụng 100% VLXKN; các công trình xây dựng từ 9 tầng trở lên, ngoài quy định trên còn phải sử dụng VLXKN loại nhẹ tối thiểu 30% đến hết 2015 và 50% từ đấu năm 2016.

Tỉnh khuyến khích sử dụng VLXKN cho các công trình vốn ngoài ngân sách, không phân biệt khu vực đô thị, số tầng. Nếu VLXKN không đủ cung cấp thì phải có xác nhận của đơn vị sản xuất vật liệu không nung và phải được Sở Xây dựng thống nhất, UBND cho phép.

 

Vương Nguyễn - NDH