Hotline:
091 121 1368

Đồng Nai: tiến tới chấm dứt việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công

Bộ Xây dựng đã thống nhất với dự thảo lộ trình giảm dần và tiến tới chấm dứt việc sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung bằng lò thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.


Theo đó ,đối với lò thủ công, thủ công cải tiến chấm dứt hoạt động chậm nhất đến ngày 31/12/2014. Đối với lò đứng liên tục: Chấm dứt hoạt động chậm nhất 31/12/2014. Đối với lò vòng, lò vòng cải tiến sử dụng nhiên liệu hoá thạch: Chấm dứt hoạt động chậm nhất đến ngày 31/12/2015.