Hotline:
091 121 1368

Dự án 9.000 tỷ đồng bị "tuýt còi" vì không sử dụng gạch không nung

Kiểm toán Nhà nước mới đây đã công bố báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư của 3 dự án đầu tư xây dựng tại TP. HCM, gồm: dự án thành phần xây dựng 2.220 căn hộ chung cư; dự án đầu tư xây dựng khu 2 (1.570 căn hộ) và dự án đầu tư xây dựng khu 3 (1.080 căn hộ) thuộc dự án Khu dân cư tái định cư 38,4ha phường Bình Khánh, quận 2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

3 dự án được chọn kiểm toán thuộc khu dân cư tái định cư 38,4ha Bình Khánh. Chủ đầu tư của 3 dự án là: Liên danh Vietinbank Coseco – Thuận Việt – Cofico – Trường Sơn; Liên danh Tổng công ty Thương mại Xây dựng (Vietracimex) – POS.A.C (Hàn Quốc) và Công ty Cổ phần Đức Khải. 3 dự án này (gồm 7 lô, từ R1 – R7) có tổng số 4.870 căn hộ diện tích từ 60m2/căn – 100m2/căn. Tổng mức đầu tư (điều chỉnh gần nhất) của 3 dự án là 9.008 tỷ đồng.

Một trong số các nội dung kết luận quan trọng của Kiểm toán là: Công tác lập, thẩm định, phê duyệt bản vẽ thi công – dự toán có khuyết điểm: chủ đầu tư không điều chỉnh thiết kế - dự toán và tổ chức sử dụng vật liệu, xây không nung theo đúng quy định của Thông tư 09/2012/TT-BXD;

Với các thiếu sót hạn chế đã chỉ ra tại báo cáo kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị UBND TP. HCM chỉ đạo Ban quản lý yêu cầu các chủ đầu tư của 3 dự án điều chỉnh báo cáo quyết toán vốn theo ý kiến kết luận của đơn vị này. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán thực hiện kiến nghị về xử lý tài chính với tổng số tiền 238 tỷ đồng. Trong đó, giảm thanh toán của 3 dự án 45 tỷ đồng; nộp hoàn tạm ứng kinh phí mua nhà đất tại định cư 147 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước số tồn đọng tiền bán nhà đất tái định cư 24,5 tỷ đồng, xử lý khác 20,6 tỷ đồng.

Như vậy, có thể thấy rằng việc sử dụng Gạch không nung trong các công trình xây dựng đang được nhà nước đặc biệt quan tâm và có các chế tài nghiêm khắc để bắt buộc thực hiện.

www.ducthanhgroup.com