Hotline:
091 121 1368

Dừng đầu tư mới, mở rộng sản xuất gạch đất sét nung


Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị toàn quốc về vật liệu xây dựng năm 2017, trong đó yêu cầu dừng đầu tư mới cũng như mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, kiểm soát chặt các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm phát triển bền vững.

Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông, cửa biển theo đúng quy hoạch, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, chống sạt lở bờ biển, bờ sông. 

Ưu tiên sử dụng các vật liệu thay thế, vật liệu nhân tạo có sẵn ở các địa phương; Sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, phân bón, hóa chất để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung hiệu quả.

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các chính sách về thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, phí bảo vệ môi trường phù hợp thực tế, có cơ chế ưu đãi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm tài nguyên khoáng sản hoặc sử dụng vật liệu từ phế thải, vật liệu mới thay thế vật liệu tự nhiên, thân thiện môi trường.

Báo Nhân dân