Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Sản xuất gạch Canxi Silicat không chỉ cung cấp cho thị trường một chủng loại vật liệu xây có chất lượng cao mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, biến chất thải thành sản phẩm quý giá có thể tái sử dụng, một ngành

Chi tiết