Hotline:
091 121 1368

Con người

Với chính sách coi con người là nguồn lực cơ bản của tổ chức, nguồn nhân lực Đức Thành có kỹ năng chuyên nghiệp, mặt bằng trình độ đào tạo cao hơn mức trung bình của ngành. Chế độ đãi ngộ lao động tốt, môi trường làm việc thân thiện, tính gắn bó của lao động với công ty cao. Đội ngũ quản lý của Đức Thành giàu kinh nghiệm, tâm huyết gắn bó với sự phát triển Công ty. Đây là cơ sở rất quan trọng để Đức Thành thực hiện thành công chiến lược của mình.

Công ty có đội ngũ CBCNV hùng hậu với số lượng lớn các Chuyên gia, các nhà Khoa học đầu ngành có uy tín tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để tổ chức thực hiện nghiên cứu phát triển trên 2 nhóm lĩnh vực trong điểm là Công nghệ Cơ khí chế tạo và Công nghệ Vật liệu mới.

Trong những năm qua, Đức Thành luôn tiên phong trong việc đầu tư cho Nghiên cứu và Phát triển công nghệ, thiết bị sản xuất vật liệu thân thiện môi trường. Công ty đã thành lập và tổ chức hoạt động Trung tâm R&D Công nghệ Cơ khí và Trung tâm R&D Công nghệ Vật liệu với đội ngũ gần 50 chuyên gia đầu ngành đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu Việt Nam; đã đăng ký hàng chục sáng chế độc quyền và đang đăng ký thực hiện một số dự án khoa học công nghệ chuyên ngành cấp quốc gia...

Cơ cấu lao động phân theo trình độ đào tạo của Đức Thành 

  STT  
Phân loại lao động
   Số lượng  
   Tỉ lệ  
1
  Chuyên gia trình độ cao (Sau Đại học trở lên)
35
26%
2
  Lao động (Trình độ đào tạo từ Đại học)
43
32%
3
  Lao động có chuyên môn, nghiệp vụ (Trung cấp nghề trở lên)  
40
29%
4
  Lao động phổ thông
18
13%

Tổng cộng
136