Hotline:
091 121 1368

STT

Tên tài liệu

Trích yếu

Download

1

CT03/CT-UBND-Kon Tum ngày 13/4/2017

V/v sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh Kon Tum ngày 13/4/2017

download

2

554/QĐ-UBND-Bắc Giang ngày 04/5/2012

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển CN VLXD

download

3

147/2009/QĐ-UBND-Bắc Giang ngày 31/12/2009

V/v ban hành Quy định hoạt động sx gạch, ngói thủ công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

download

4

CT04/2011/UBND-Bình Định ngày 18/11/2011

V/v tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình sản xuất gạch ngói đất sét nung

download

5

03CT/UBND-Đà Nẵng ngày 04/3/2013

Chỉ thị: tăng cường sử dụng VLXD không nung

download

6

53/SX-QLXL-Triển khai thông tư - Đà Nẵng

V/v triển khai quy định sử dụng VLXD
không nung trong các công trình xây dựng

download

7

CT10/2013-Đồng Nai ngày 04/4/2013

V/v khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

8

CV512/VPUBND-KTN-2012 - Đồng Tháp ngày 19/6/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng
vật liệu xây không nung và hạn chế sản
xuất, sử dụng gạch đất sét nung

download

9

Số 645/QĐ-UBND-Hà Giang ngày 09/4/2013

V/v khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

10

QĐ 12/2013/QĐ-UBND-Hà Nội ngày 12/4/2013

V/v ban hành quy định quản lý đầu tư sản xuất gạch, ngói nung

download

11

CT15/UBND-Hà Nội ngày 28/10/2011

V./v chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

download

12

4524/QĐ-UBND Hà Nội ngày 29/9/2011

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

download

13

CT11/2014/CT-UBND- Hải Dương ngày 21/5/2014

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

14

TB83/2012- Hải Dương ngày 28/5/2012

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND đối với một số lò gạch vi phạm

download

15

BC61/UBND Hải Dương ngày 29/6/2012

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV

download

16

CV1362/2012-Hải Dương ngày 11/7/2012

V/v xử lý lò gạch xây dựng trái phép
tại xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn

download

17

QĐ 2519/2012/QĐ-UBND-Hải Dương ngày 02/11/2012

V/v chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công

download

18

CT27-CT/UBND Hải Phòng ngày 27/9/2012 

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

19

888/UBND-KTTH-Hậu Giang ngày 13/6/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download

20

CT04/CT-UBND-TPHCM ngày 28/1/2013

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

21

Dự thảo CT-VLXD-2012-TP.HCM

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

22

2491/QĐ-UBND-TPHCM ngày 21/5/2011

Khuyến khích và tăng cường sử dụng VLXKN

download

23

2556/UBND-Thừa Thiên Huế ngày 15/6/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download

24

286-KH/UBND-2013 Kon Tum ngày 08/2/2013

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

25

QĐ 3030-QĐ-UBND-Lâm Đồng ngày 08/12/2009

Phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

download

26

07/2010/CT-UBND-Lâm Đồng ngày 27/9/2010

V/v tăng cường quản lý sản xuất gạch thủ công
từ đất sét nung

download

27

06/2012/CT-UBND-Lâm Đồng ngày 23/10/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

28

1007/ĐKT- Long An ngày 07/6/2012

V/v báo cáo kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ sở sản xuât gạch

download

29

631-QĐ/UBND-Ninh Bình ngày 21/8/2012

V/v phê duyệt Quy hoạch Phát triển vật liệu xây dựng

download

30

2672/UBND-QHXD-Ninh Thuận ngày 08/6/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ tại Ninh Thuận

download

31

32/2012 CT-UBND-Phú Yên ngày 21/12/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

32

 10/CT-CT-Quảng Bình ngày 11/6/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

33

Số 1680/UBND-KTN-Quảng Nam ngày 16/5/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download

34

QĐ 2537/UBND-Quảng Nam ngày 20/7/2015

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

35

1915/UBND-CNXD Quảng Ngãi ngày 18/6/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

36

1845/UBND-XD1-Quảng Ninh ngày 02/5/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download

37

2302-UBND-XD1-Quảng Ninh ngày 28/5/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download

38

1418/SXD-KTXD Quảng Ninh ngày 23/7/2012

V/v đăng ký công bố giá bán sản phẩm VLXD

download

39

1548/SXD-VLQLN Quảng Ninh ngày 09/8/2012

V/v báo cáo đoàn công tác BXD

download

40

42/KH-UBND-SócTrăng ngày 19/10/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

41

07/CT-UBND-Thái Bình ngày 18/4/2013

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

42

2248/QĐ-UBND-Thái Bình ngày 16/10/2013

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

43

 02/QĐ-UBND-Thái Bình ngày 26/01/2010  

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng

download

44

 05/CT-UBND-Thái Bình ngày 28/5/2010

Xóa bỏ sản xuất gạch đất nung
bằng lò thủ công trên địa

download

45

563SXD-QLXD-Thái Bình ngày 05/7/2011

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

46

5639/UBND-CN-Thanh Hóa ngày 09/8/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

47

1679/SXD-VLXD-Thanh Hóa ngày 26/6/2012

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ

download

48

1918/SXD -VLXD-Thanh Hóa ngày 19/7/2012

V/v tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung

download

49

195/QĐ-TTg - Thủ Tướng Chính Phủ ngày 16/2/2012

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

download