Hotline:
091 121 1368

STT

Tên tài liệu

Trích yếu

Download

1

TCVN 6477:2016

Quyết định hủy bỏ TCVN 6477:2011 và Quyết định công bố  TCVN 6477:2016 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ ngày 26/10/2016 về Tiêu chuẩn Gạch bê tông

download

2

TCVN 7744:2013

TCVN 7744:2013 Gạch Terrazzo

download

3

TCVN 6016:2011

TCVN 6016:2011 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định cường độ

download

4

TCVN 9030:2011

TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - Phương pháp thử

download

5

TCVN 9029:2011

TCVN 9029:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật

download

6

TCVN 9028:2011

TCVN 9028:2011 Vữa cho Bê tông nhẹ

download

7

TCVN 7959:2011

TCVN 7959:2011 Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp (AAC)

download

8

TCVN 6476:1999

TCVN 6476:1999 Gạch bê tông tự chèn

download

9

TCVN 3985:1999

TCVN 3985:1999 Âm học – Mức ồn cho phép tại các vị trí làm việc

download