Hotline:
091 121 1368

Gạch bê tông thấm nước với những ưu điểm vượt trội như làm giảm thiểu ô nhiễm nước mưa, tiêu thoát nước mưa giảm áp lực cho hệ thống tiêu thoát nước đô thị, bổ sung và bảo vệ nguồn nước ngầm...

Chi tiết

Để tận thu các thành phần kim loại từ xỉ quặng,cần phải ép xỉ quặng thành khối đặc thù, phù hợp với công tác vận chuyển và tái chế,đảm bảo các quy chuẩn về môi trường cũng như công nghệ xử lý thu gom quặng từ xỉ

Chi tiết

Tháng 8/2009,Cục Sở hữu Trí tuệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp Bằng Sáng chế độc quyền máy ép tĩnh song động cho Fufan,Thời gian bảo hộ là 10 năm,Fufan cảnh báo các đơn vị/cá nhân chế tạo máy ép tĩnh song động để

Chi tiết