Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung QFT 10-15 công nghệ cao theo Tiêu chuẩn Châu Âu – CE, công suất thiết kế 54 triệu sản phẩm QTC/năm, đáp ứng nhu cầu của Dự án KĐT Cienco5 Thanh

Chi tiết