Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999Tháng 7/2017, các kỹ sư của Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Đức Thành đã tới kiểm tra, giám sát quá trình làm móng máy tại nhà máy Quang Phát tại Thanh Hóa nhằm chuẩn bị cho công tác lắp đặt dây chuyền máy gạch không nung công

Chi tiết