Hotline:
091 121 1368Ngay trong giai đoạn đầu tư đầu tiên thực hiện tại Bình Dương, Vietcem đã lắp đặt 2 dây chuyền QM 10-15 và 1 dây chuyền ép tĩnh DET 500 tấn. Đây là một trong những nhà máy sản xuất gạch không nung có quy mô lớn nhất khu vực

Chi tiết