Hotline:
091 121 1368

Giá trị cốt lõi

Khách hàng: Khách hàng (người tiêu thụ sản phẩm) của công ty là: các cơ quan nhà nước, chủ đầu tư các dự án về môi trường, nhà cung cấp, các công ty sản xuất gạch không nung, xử lý rác thải, các chủ đầu tư dự án sản xuất vật liệu mới khác thân thiện môi trường, cá nhân tiêu thụ được sản phẩm dịch vụ do Đức Thành cung cấp.

Sản phẩm của công ty: Sản phẩm dịch vụ của công ty là cung cấp các giải pháp công nghệ và thiết bị máy móc sản xuất gạch không nung xử lý rác thải, các dây chuyền sản xuất và sản phẩm vật liệu mới khác thân thiện với môi trường.

Thị trường: Công ty chú trọng phát triển thị trường Việt Nam và các nước trong khu vực Asean.

Công nghệ: Công nghệ là giá trị cốt lõi của công ty, là định hướng hoạt động để công ty không ngừng tìm tòi, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và là nguồn lực cạnh tranh quan trọng của công ty.

Mục tiêu kinh tế: Phát huy tối đa các nguồn lực, nâng cao hàm lượng và giá trị chất xám trong từng sản phẩm nhằm gia tăng lợi nhuận, tăng hình ảnh và thương hiệu công ty, phát triển công ty lâu dài và bền vững.

Triết lý kinh doanh: Danh tiếng và sự lớn mạnh của Đức Thành chỉ có được khi mang lại lợi ích cho khách hàng và cho cộng đồng.

Năng lực đặc biệt hay ưu thế cạnh tranh chủ yếu của công ty là sự dẫn đầu về khả năng tư vấn công nghệ, năng lực hỗ trợ khách hàng triển khai hiệu quả các dự án đầu tư về sản xuất vật liệu thân thiện môi trường và xử lý rác thải.

Mối quan tâm đối với hình ảnh công cộng: Đức Thành nỗ lực làm tròn trách nhiệm đối với cộng đồng, tích cực tham gia vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh.

Mối quan tâm đối với nhân viên: Con người là tài sản quý nhất của công ty, mọi nhân viên công ty đều được tôn trọng, được tạo điều kiện đóng góp, được ghi nhận những công lao và tưởng thưởng một cách xứng đáng. Đức Thành cam kết tạo điều kiện và môi trường làm việc thuận lợi nhất cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ với công ty, với gia đình và xã hội.