Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Gạch block 4 vách

Tiêu chuẩn: TCVN 6477:2016
Cường độ chịu lực: ≥75kg/cm2
Độ ngậm nước: < 12%
Vật liệu: Xi măng, bột đá, cát, tro bay


Ứng dụng trong xây tường ngăn căn hộ, hành lang, tường bao che, các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
Khu vực Bắc Bộ
Mr. Luân - 0938 985 315
Khu vực Bắc Trung Bộ
Mr. Thắng - 0972 997 070
Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Mr. An - 0907 179 566
Ms. Hiệp - 0909 636 016
Miền Nam
Mr. Ấn - 0903 967 900
Dự án Tổng thầu EPC (chìa khóa trao tay)
Mr. Thắng - 0972 997 070
Mr. Tuấn: 0938 778 539
Mr. Nhì: 0908 366 916