Hotline:
091 121 1368

Dịch vụ hỗ trợ các Dự án đầu tư

Dịch vụ hỗ trợ bán hàng:

- Cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách
- Đánh giá khả năng đáp ứng và chất lượng nguyên, vật liệu
- Hỗ trợ lập dự án đầu tư (từ giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi) 
- Hỗ trợ các thủ tục pháp lý dự án 
- Hỗ trợ doanh nghiệp lập phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng trong nước để dự án đầu tư được triển khai nhanh chóng và hiệu quả. 
- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phương án xin viện trợ không hoàn lại một phần vốn đầu tư và/hoặc cho vay lãi suất thấp, bảo lãnh tín dụng tại một số Tổ chức Phi chính phủ, Quỹ hỗ trợ/Tài trợ đang hoạt động tại Việt Nam.

- Cung cấp sản phẩm chính hãng, đảm bảo chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất

- Lắp đặt, hướng dẫn kỹ thuật chuyên nghiệp theo chuẩn mực của Nhà sản xuất;

Dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng:

- Hỗ trợ Đào tạo và hướng dẫn Nhân viên kinh doanh trong công tác bán sản phẩm
- Hỗ trợ Thiết kế Catalog giới thiệu sản phẩm
- Hỗ trợ xây dựng hệ thống tài liệu quản lý theo ISO, hợp quy, hợp chuẩn.

- Tư vấn giải pháp tổng thể cho khách hàng về bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng.

- Thường xuyên nghiên cứu, phát triển, cập nhật thông tin kỹ thuật, công nghệ mới để tăng sức cạnh tranh của khách hàng
- Thực hiện các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng