Hotline:
091 121 1368

Bằng Sáng chế độc quyền Máy ép tĩnh song động Fufan

Ngày 19/8/2009, Cục Sở hữu Trí tuệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp Bằng Sáng chế Độc quyền Máy ép tĩnh song động số hiệu XL 200820229226.9 cho Fufan. Thời gian bảo hộ là 10 năm. 

Fufan cảnh báo các đơn vị/cá nhân chế tạo máy ép tĩnh song động để sản xuất gạch tại Trung Quốc và Việt Nam đã và đang sao chép trái phép Sáng chế độc quyền được bảo hộ của Fufan cần hết sức chú ý vấn đề này để tránh thiệt hại nặng nề trong thời gian tới!