Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Độc quyền sáng chế Khuôn gạch tháo lắp rời của Đức Thành

Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác nhận việc Đức Thành đã đăng ký Độc quyền sáng chế thiết kế khuôn gạch (công nghệ modul, tháo lắp rời, tuổi thọ khuôn lâu dài, chi phí sửa chữa khuôn thấp):