Hotline:
091 121 1368
Máy sản xuất gạch thủy lực rung bàn - QFT với công nghệ tích hợp điện - thủy lực, giúp tăng công suất 10-15%, cho ra sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được với các mô hình tự động hóa. Máy sản xuất gạch QFT chuyên dùng sản xuất các loại gạch block, gạch tự chèn, gạch bó vỉa,...

Máy sản xuất gạch không nung thủy lực rung bàn QFT 5-15

Máy sản xuất gạch không nung thủy lực rung bàn QFT 5-15 với công nghệ tích hợp điện - thủy lực, giúp tăng công suất 10-15%. Chuyên sản xuất gạch block, gạch tự chèn, gạch bó vỉa. 

Máy sản xuất gạch không nung thủy lực rung bàn QFT 10-15

Máy sản xuất gạch không nung QFT 10-15 với công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch block, gạch tự chèn, gạch bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa. Giá cả cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao.

Máy sản xuất gạch không nung thủy lực rung bàn QFT 18-20

Máy sản xuất gạch không nung QFT 18-20 với công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch block, gạch tự chèn, bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa. Giá cả cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao

Máy sản xuất gạch không nung thủy lực rung bàn QFT 8-15

Máy sản xuất gạch không nung QFT 8-15 với công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch block, gạch tự chèn, gạch bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa.

Máy sản xuất gạch không nung thủy lực rung bàn QFT 3-20

Máy sản xuất gạch không nung QFT 3-20 với công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch block, gạch tự chèn, gạch bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa.