Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999
Đức Thành cung cấp giải pháp đồng bộ về tự động hóa cho các nhà máy, cải tiến nâng cấp hệ thống tự động hóa trong sản xuất theo yêu cầu của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp:
          * Giảm chi phí vận hành
           * Đảm bảo tính đồng nhất và tăng chất lượng sản phẩm
           * Tăng năng suất
           * Tăng tính linh hoạt trong sản xuất
           * Tiết kiệm nguyên vật liệu và hạ giá thành sản phẩm
           * Tiết giảm chi phí và cải thiện chất lượng môi trường lao động
           * Nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp
           * Nâng cao uy tín thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp
        Ứng dụng:
           - Tự động hóa Nhà máy sản xuất mỹ phẩm;
           - Tự động hóa trong kho cảng,...