Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Robot chuyển kệ tự động hóa

Robot vận chuyển kệ chứa pallets vào kệ tự động đến phòng dưỡng hộ và kệ gạch đã dưỡng hộ từ phòng dưỡng hộ ra khu vực rút pallets để bốc xếp.

Robot chuyển pallets gạch tự động hóa

Robot vận chuyển pallet gạch sau ép từ thang lên ra phòng dưỡng hộ và gạch đã dưỡng hộ từ phòng dưỡng hộ ra thang xuống.

Robot bốc xếp tự động hóa dạng di chuyển trên giá cố định

Robot bốc xếp tự động hóa dạng di chuyển trên giá cố định có chức năng xoay 270° để các lớp gạch so le tạo khối gạch vững chắc, cân đối.

Robot bốc xếp tự động hóa dạng cánh tay

Robot bốc xếp tự động hóa dạng cánh tay là robot công nghiệp được thiết kế có mức độ tự động cao, phù hợp với hầu như bất kỳ quỹ đạo hoặc góc làm việc na.

Robot xếp dỡ ngói màu tự động hóa

Robot xếp dỡ ngói màu tự động hóa là hệ thống tích hợp các dây chuyền ngói đùn, ngói ép từ công đoạn sau ép - sơn tự động