Hotline:
091 121 1368

Robot chuyển kệ tự động hóa

Robot vận chuyển kệ chứa pallets vào kệ tự động đến phòng dưỡng hộ và kệ gạch đã dưỡng hộ từ phòng dưỡng hộ ra khu vực rút pallets để bốc xếp.

Robot xếp gạch tự động hóa Đức Thành

Robot xếp gạch không nung tự động hóa (hay còn gọi là máy gắp gạch không nung tự động) trong dây chuyền sản xuất gạch không nung là thiết bị liên kết, tạo nên một chuỗi dây chuyền tự động hóa hoàn toàn.

Robot chuyển pallets gạch tự động hóa

Robot vận chuyển pallet gạch sau ép từ thang lên ra phòng dưỡng hộ và gạch đã dưỡng hộ từ phòng dưỡng hộ ra thang xuống.

Robot bốc xếp tự động hóa dạng di chuyển trên giá cố định

Robot bốc xếp tự động hóa dạng di chuyển trên giá cố định có chức năng xoay 270° để các lớp gạch so le tạo khối gạch vững chắc, cân đối.

Robot bốc xếp tự động hóa dạng cánh tay

Robot bốc xếp tự động hóa dạng cánh tay là robot công nghiệp được thiết kế có mức độ tự động cao, phù hợp với hầu như bất kỳ quỹ đạo hoặc góc làm việc na.