Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999
Tự động hóa hoặc điều khiển tự động là việc sử dung nhiều hệ thống điều khiển cho các thiết bị hoạt động như máy móc, xử lý tại các nhà máy. Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Đức Thành cung cấp, phân phối các loại robot tự động hóa trong sản xuất công nghiệp, gạch ngói không nung và gạch tuynel.