Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999Máy ép gạch không nung Harex H-212

Máy ép gạch không nung Harex H-212 số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar).