Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy trộn nguyên liệu Harex

Máy trộn nguyên liệu Harex (HPM) với trục đứng và động cơ đồng trục cho phép hiệu suất làm việc cực nhanh trong việc trộn khô, bán khô, và ướt cho mọi loại bê tông