Hotline:
091 121 1368

Máy rửa gạch lát

Thiết bị phun nước và khí lên gạch lát vỉa thành hình, rửa trôi xi măng trên bề mặt gạch tạo mặt gạch màu đá tự nhiên

Máy chải sạch

Thiết bị với chải ống trụ quét và đánh bóng gạch lát vỉa hoặc cạo cho bề mặt láng mịn

Máy phun hạt

Thiết bị bắn những viên bi thép nhỏ lên bề mặt gạch lát vỉa bê tông để làm vỡ kết cấu mềm và làm trơ ra cốt liệu