Hotline:
091 121 1368

Máy ép gạch không nung Harex Silver 750

Máy ép gạch không nung số 1 Hàn Quốc - Harex Silver 750 chuyên sản xuất gạch xây, gạch ống và gạch đặc, bê tông, bó vỉa, ốp bê tông và nhiều sản phẩm bê tông. 

Máy sản xuất gạch Harex Silver 2015

Máy sản xuất gạch Harex Silver 2015 là một máy sản xuất gạch bê tông lớn có thể sản xuất gạch chèn bê tông, gạch lỗ, gạch đặc, gạch lát vỉa và các vật liệu bê tông khác dùng cho xây dựng, cảnh quan, kết cấu hạ tầng.

Máy sản xuất gạch Harex Silver 850

Máy sản xuất gạch không nung Harex Silver 850 là một máy sản xuất gạch bê tông đa năng nhưng chi phí đầu tư ban đầu thấp. Harex Silver 850 đủ khả năng sản xuất gạch bê tông thông thường, gạch lỗ và gạch đặc, gạch ghép tường bao và những vật liệu khác cho xây dựng, kết cấu hạ tầng.

Máy sản xuất gạch Harex Silver 660

Máy sản xuất gạch Harex Silver 660 là một máy gạch bê tông đa năng, chi phí đầu tư ban đầu thấp. Silver 660 đủ khả năng sản xuất gạch bê tông thông thường, gạch lỗ và gạch đặc, gạch ghép tường bao và những vật liệu khác cho xây dựng, kết cấu hạ tầng.