Hotline:
091 121 1368

Máy ép gạch không nung Harex Gold 2020

Máy ép gạch không nung Harex Gold 2020 có thể sản xuất gạch bê tông, gạch đặc và gạch lỗ, gạch lát vỉa (đá lát vỉa, gạch lát vỉa), bó vỉa, ốp bê tông, gạch tường bao phân khúc và những vật liệu bê tông khác cho xây dựng, cảnh quan và kết cấu hạ tầng.

Máy gạch không nung Harex Gold 2015

Máy gạch không nung Harex Gold 2015 số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar). 

Máy sản xuất gạch Harex Gold 700

Máy sản xuất gạch Harex Gold 700 là máy gạch bê tông lớn có thể sản xuất gạch chèn, gạch lỗ và gạch đặc, gạch lát vỉa, bó vỉa, gạch tường bao và các vật liệu kết cấu hạ tầng, xây dựng khác.