Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Dự kiến giữa quý II/2017, theo điều khoản ký kết trong hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư & Công nghệ Đức Thành và Công ty TNHH Nam Thành Lợi, toàn bộ thiết bị trong dây chuyền sản xuất gạch không nung Harex Silver 750 sẽ

Chi tiết