Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Con người

Với chính sách coi con người là nguồn lực cơ bản của tổ chức, nguồn nhân lực Đức Thành có kỹ năng chuyên nghiệp, mặt bằng trình độ đào tạo cao hơn mức trung bình của ngành. Chế độ đãi ngộ lao động tốt, môi trường làm việc thân thiện, tính gắn bó của lao động với công ty cao. Đội ngũ quản lý của Đức Thành giàu kinh nghiệm, tâm huyết gắn bó với sự phát triển Công ty. Đây là cơ sở rất quan trọng để Đức Thành thực hiện thành công chiến lược của mình.

Cơ cấu lao động phân theo trình độ đào tạo của Đức Thành 


STT

Trình độ đào tạo

Số lượng

Tỉ lệ

Ngành nghề đào tạo

1

Phó giáo sư, Tiến sĩ

4

5.7%

Công nghệ môi trường, xây dựng, vật liệu mới

2

Thạc sĩ

5

7.1%

Cơ khí, điện tử, vật liệu, quản trị

3

Cử nhân, kỹ sư

25

35.7%

Cơ khí, tự động hóa, silicat, môi trường, quản lý công nghiệp, QTKD...

4

Lao động qua đào tạo

25

35.7%

Sơ cấp, Trung cấp, cao đẳng nghề

5

Lao động phổ thông

10

15.8%

Tổng cộng

70

100%


Nổi bật nhất là vai trò của : 

- TS, Phó GS chuyên ngành Công nghệ Vật liệu xây dựng Nguyễn Văn Chánh - Phó Chủ tịch Phụ trách Công nghệ của Công ty. 

- Phó TS chuyên ngành Vật liệu và cấu kiện xây dựng Bạch Đình Thiên và Phó GS Trần Ngọc Tính trong Ban cố vấn. 

- Thạc sỹ Đào Đức Diễn, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Công ty. 

- Đội ngũ kỹ thuật hùng hậu với những nhân sự giàu kinh nghiệm đã từng công tác trong các công ty Nhật Bản.