Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Nghị định số 121/2013/NĐ,CP của Chính phủ ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2013 V/v Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng,kinh doanh bất động sản,khai thác,sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng,quản lý công trình hạ

Chi tiết

Các yếu tố về thị trường,chính sách,thể chế,kỹ thuật,nhận thức,tài chính,,,đang là rào cản làm cho thị phần sản phẩm gạch không nung ở Việt Nam không đạt mục tiêu,Mục này GKN,vn xin giới thiệu những phân tích từ các chuyên gia

Chi tiết

Giám đốc một doanh nghiệp xây dựng nhà xã hội cho biết, vừa qua nhà thương mại sốt với những căn hộ chung cư ở Đại Thanh, Kim Văn- Kim Lũ với giá 10 - 15 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư vẫn có lãi. Với những ưu đãi của Nhà nước

Chi tiết