Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Cơ chế hạt nano-sol trong đóng rắn hoàn thiện gạch ngói không nung

Du ht cát bé thế nào, và hàm lưng xi măng cao đến đâu, nó vn còn nhng l hng mà khó nhìn thy t bên trong. Còn rt nhiu nghch lý t làm gch bng đất đồi và sét nguyên cht, l ra nó phi hoàn thin t TIMES, một loại phụ gia đặc biệt do Đức Thành nghiên cứu phát minh.

Nhng công trình khoa hc trong nước và nưc ngoài c gng: gim hàm lưng xi măng và tăng đ cng do cho viên gch hoàn thin.  

TIMES có kh năng không dùng xi măng đ đóng rn toàn b hp cht silicat. Còn khi đã đóng rn t xi măng ri thì nó là vô đch trong vt liu đóng rn, nhưng tri qua nhng khâu xúc tác rưm rà và kéo dài thi gian.

Một số trưởng phòng k thut công ty sản xuất gạch không nung đến gặp tôi, thao thao, vanh vách nói v cách làm kinh tế cho gch không nung. Một số giám đc thì  khnh khng, đường v tho lun như phán quyết. Và chân tht mà nói cho vic sn xut gch không nung tại Việt Nam, chưa Công ty nào đt yêu cu cht lượng. Chính bn thân tôi, ý nghĩ ca tôi cũng bun lòng khi nghiên cu vic này.

Góc đ khoa hc v vt liu xây dng, s thun tuý đam  mê tìm hiu, tôi buông b vic này 6 tháng qua, và cht có tin là vị giám đc một công ty sản xuất gạch đến thăm.

Trong thc tế, tôi đt đến độ không ng v hoá rn nhit. Tôi phi làm tiếp silicasol để làm mu cho v giám đc ny. Không th ng là bt oxide kim loi tan trong acide li hoá do cng. Loi nước trong veo có t trng nng hơn nước và trung tính này có kh năng  xuyên thu viên gch và mang đin tích cùng loi vi nó.  Đây là phn ng nghch lý và nhanh trong chp mt. Cht lng thm nhanh vào viên gch, ion và cng hoá tr lp tc thay đổi v thế mt cách tuyt đối.

Trong phn ng này, tt c hoá tr ca ion được gii phóng, và liên kết cng hoá tr tha sc thành lp vi cơ chế :  SOL - NANO - GEL, cũng có th gi là phn ng SOL - GEL

Sol luôn là m ca nhng ht nano . Mt sol lng thm sâu vào viên gch, khi gp phn ng vi nhng đin tích trái du hay cùng du s to ra ht nano. Nhng ht nano này chèn cng các l hng ca viên gch, tước b (OH) ca Calci, biến nó thành đá bán cng CaSiO3 .

Nước cũng là m ca nano. Nó có th thm vào viên gch nhưng không có nghĩa là s làm mc nát nhng viên gch cu to t TIMES.  Và times là thi gian, không là hn định, nên chng nào thi gian mt đi, nhng viên gạch times này mới tan rã!

Silicasol có th là chuỗi thng. Nhưng TIMES li là chui xon. Nó là nhng vân lp khi nóng chy. Độ nóng chy k thut là 2100 0C. Và vì thế nhng viên gch làm từ TIMES s thành gch chu la khi có ho hon. Tính cng ca nó có th rch xước thu tinh. Độ bám h va thì cc k nhy.

Đối với nhng công trình có th tích ln thì phi có thi gian để nó t t ngm vào. Ch là s chèn lp, gia c lc ép, đ gãy  và đ mỏi ca  gch.

TIMES là áp dng Sol thm thu vào viên gch, to ra nano ht, gii phóng các ion (OH) có trong Calci. S chèn lp này tu vào sc nén dp cùng thi gian.

Nhng kim t tháp Ai Cp được to ra t cht này. Các công trình Tháp Chăm và toàn b các công trình t đất cổ xưa cũng do cht này mà hình thành.

Từ đây, sản xuất gạch không nung tro xỉ than, từ phế thải, đất đồi, gạch yêu cầu cường độ cao, siêu bền, chống cháy, chống nứt, kể cả việc SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG KHÔNG DÙNG XI MĂNG cũng đã có lời giải đáp triệt để!

Nguyễn Thành

Chuyên gia công nghệ Đức Thành Group