Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản SQJ-4

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản - Rung khuôn đa điểm. Sản phẩm gạch ống bề mặt mịn đẹp, đồng đều, giải quyết triệt để vấn đề nứt trên đầu viên gạch. 


Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản SQJ- 8

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản - Rung khuôn đa điểm. Sản phẩm gạch ống bề mặt mịn đẹp, đồng đều, giải quyết triệt để vấn đề nứt trên đầu viên gạch.

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản SQJ-10

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản - Rung khuôn đa điểm. Sản phẩm gạch ống bề mặt mịn đẹp, đồng đều, giải quyết triệt để vấn đề nứt trên đầu viên gạch. Công suất 46,08 triệu viên gạch ống/năm.