Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản SQJ-4

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản - Rung khuôn đa điểm. Sản phẩm gạch ống bề mặt mịn đẹp, đồng đều, giải quyết triệt để vấn đề nứt trên đầu viên gạch. Công suất 18,43 triệu viên gạch ống/năm.
Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản SQJ- 8

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản - Rung khuôn đa điểm. Sản phẩm gạch ống bề mặt mịn đẹp, đồng đều, giải quyết triệt để vấn đề nứt trên đầu viên gạch. Công suất 36,86 triệu viên gạch ống/năm

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản SQJ-10

Máy gạch không nung công nghệ Nhật Bản - Rung khuôn đa điểm. Sản phẩm gạch ống bề mặt mịn đẹp, đồng đều, giải quyết triệt để vấn đề nứt trên đầu viên gạch. Công suất 46,08 triệu viên gạch ống/năm