Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy gạch thủy lực rung bàn QFT 5-15

Máy gạch thủy lực rung bàn qft 5-15 không nung công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch Block, gạch tự chèn, bó vỉa. 

Máy gạch thủy lực rung bàn QFT 10-15

Máy gạch không nung công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch Block, gạch tự chèn, bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa. Giá cả cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao 

Máy gạch thủy lực rung bàn QFT 18-20

Máy gạch không nung công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch Block, gạch tự chèn, bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa. Giá cả cạnh tranh, hiệu quả kinh tế cao

Máy gạch thủy lực rung bàn QFT 8-15

Máy gạch không nung công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch Block, gạch tự chèn, bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa.

Máy gạch thủy lực rung bàn QFT 3-20

Máy gạch không nung  QFT công nghệ tích hợp điện - thủy lực tăng công suất 10-15%, chuyên sản xuất gạch Block, gạch tự chèn, bó vỉa. Sản lượng sản xuất lớn, tích hợp được các mô hình tự động hóa.