Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy ép gạch tĩnh thủy lực DET- 500

Máy ép gạch tĩnh thủy lực DET-500 được đánh giá là sản phẩm tiên phong trong dòng công nghệ sản xuất gạch không nung tại thị trường Việt Nam. DET-500 vẫn là sự lựa chọn khôn ngoan cho các nhà đầu tư.

Máy ép gạch tĩnh thủy lực DET- 800

Máy ép gạch không nung tĩnh thủy lực chu kỳ 30 giây, lực ép 800 tấn, không kén nguồn nguyên vật liệu, tiết kiệm xi măng - giảm 40% so với máy ép rung với cùng cường độ gạch. Tuổi thọ máy cao hơn máy ép rung, sản lượng sản xuất lớn quy mô công nghiệp


Máy ép gạch tĩnh thủy lực DET-1000

Máy ép gạch lĩnh thủy lực chu kỳ 30 giây, lực ép 1000 tấn, không kén nguồn nguyên vật liệu, tiết kiệm xi măng - giảm 40% so với máy ép rung với cùng cường độ gạch. Tuổi thọ máy cao hơn máy ép rung, sản lượng sản xuất lớn quy mô công nghiệp