Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Robot chuyển kệ tự động

Robot vận chuyển kệ chứa pallets vào kệ tự động đến phòng dưỡng hộ và kệ gạch đã dưỡng hộ từ phòng dưỡng hộ ra khu vực rút pallets để bốc xếp

Robot chuyển pallets gạch tự động

Robot vận chuyển pallet gạch sau ép từ thang lên ra phòng dưỡng hộ và gạch đã dưỡng hộ từ phòng dưỡng hộ ra thang xuống

Robot bốc xếp tự động dạng di chuyển trên giá cố định

Sau khi gạch được xoay chiều, xếp lớp, robot bốc xếp sẽ kẹp giữ cả lớp gạch chuyển đến pallet gỗ. Robot có chức năng xoay 270° để các lớp gạch so le tạo khối gạch vững chắc, cân đối

Robot bốc xếp tự động dạng cánh tay

Là robot công nghiệp được thiết kế có mức độ tự động cao, phù hợp với hầu như bất kỳ quỹ đạo hoặc góc làm việc nào, cho phép giảm áp lực lên các ổ trục và tăng độ bền, tiết kiệm năng lượng tiêu tốn khi làm việc với tải nặng cho năng suất và độ chính xác cao

Robot xếp dỡ ngói màu tự động

Robot xếp dỡ ngói màu tự động là hệ thống tích hợp các dây chuyền ngói đùn, ngói ép từ công đoạn sau ép - sơn tự động - sấy tự động - bốc xếp đóng kiện tự động theo thực tế các nhà máy đã có hoặc đầu tư mới