Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999
Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ Đức Thành hiện đang sản xuất dòng sản phẩm máy gạch Terrazzo. Máy dùng sản xuất dòng gạch lát lề đường vỉa hè. Máy chạy tịnh tiến qua lại, công nhân cấp liệu và lấy liệu.

Máy gạch Terrazzo T-120

Từ nhu cầu bảo vệ môi trường sống nên việc sử dụng gạch ép không nung đang được Việt Nam và các nước trên thế giới khuyến khích. Nắm bắt nhu cầu thiết yếu đó, Đức Thành hiện đang sản xuất dòng sản phẩm máy gạch Terrazzo.