Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999Máy gạch Harex H-212

Máy gạch không nung số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar)