Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy ép gạch Harex Silver-750

Máy ép gạch số 1 Hàn Quốc - HAREX SILVER 750 chuyên sản xuất gạch xây, gạch ống và gạch đặc, bê tông, bó vỉa, ốp bê tông và nhiều sản phẩm bê tông. 

Máy sản xuất gạch Harex Silver-2015

Harex SILVER-2015 là một máy sản xuất gạch bê tông lớn có thể sản xuất gạch chèn bê tông, gạch lỗ và gạch đặc, gạch lát vỉa, và các vật liệu bê tông khác dùng cho xây dựng, cảnh quan và kết cấu hạ tầng.

Máy sản xuất gạch Harex Silver-850

Harex SILVER-850 là một máy sản xuất gạch bê tông đa năng nhưng chi phí đầu tư ban đầu thấp. Harex SILVER-850 đủ khả năng sản xuất gạch bê tông thông thường, gạch lỗ và gạch đặc, gạch ghép tường bao, và những vật liệu khác cho xây dựng và kết cấu hạ tầng.

Máy ép gạch Harex SILVER-660

Máy ép gạch không nung số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar)