Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Harex Gold-2020

Máy gạch không nung số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar)

HAREX GOLD-2015

Máy gạch không nung số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar)

HAREX GOLD-700

Máy gạch không nung số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar)