Kinh Doanh:
0982 80 60 90
Ban Tổng giám đốc:
0936 533 999

Máy Ép Gạch Harex Gold 2020

Máy ép gạch GOLD 2020 có thể sản xuất gạch bê tông, gạch đặc và lỗ, gạch lát vỉa (đá lát vỉa, gạch lát vỉa), bó vỉa, ốp bê tông, gạch tường bao phân khúc và những vật liệu bê tông khác cho xây dựng, cảnh quan và kết cấu hạ tầng.

Máy sản xuất gạch Harex Gold-2015

Máy sản xuất gạch không nung harex gold-2015 số 1 Hàn Quốc. Đức Thành là Đại diện độc quyền phân phối tại Asean (Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar). 

Máy sản xuất gạch HAREX GOLD-700

Máy gạch Harex Gold-700 là một máy gạch bê tông lớn có thể sản xuất gạch chèn, gạch lỗ và gạch đặc, lát vỉa, bó vỉa, và gạch tường bao và các vật liệu kết cấu hạ tầng và xây dựng khác.